SAYA SEORANG USAHAWAN ALKITABIAH

Saya mengenalpasti peluang

Saya mengambil risiko yang telah dikira

Saya menyelesaikan permasalahan

Saya menjalankan amanah perniagaan

 

SAYA SEORANG USAHAWAN ALKITABIAH

Saya memberikan laporan benar

Saya dipenuhi dengan Roh Kudus

Saya dipenuhi dengan hikmat

 

SAYA SEORANG USAHAWAN ALKITABIAH

Saya mempunyai minda Kristus

Saya seorang yang lemah lembut

Saya seorang yang melayani

Saya seorang yang berbelas kasihan

Saya seorang yang merendah hati

Saya seorang yang taat

 

SAYA SEORANG USAHAWAN ALKITABIAH

Saya mempunyai tangan yang bersih

Saya mempunyai hati yang murni

Saya tidak menyerahkan diri saya kepada berhala

Saya tidak bersumpah palsu

 

SAYA SEORANG USAHAWAN ALKITABIAH

Saya tahu tanggungjawab saya

Saya menetapkan matlamat yang boleh diukur, boleh dicapai dan boleh dijangkau

 

SAYA SEORANG USAHAWAN ALKITABIAH

Saya komited untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang

 

Dengan ini saya mengakui identiti dan tanggungjawab saya sebagai seorang Usahawan Alkitabiah dan bersetuju untuk menjalankannya dengan kekuatan daripada Tuhan.

 

Cornelius Henry