Keusahawanan Alkitabiah

Konsep Keusahawanan Alkitabiah

Ulangan 8:18 ” Sebaliknya, ingatlah Tuhan, Allahmu, kerana Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu, demi meneguhkan perjanjian yang telah Dia sumpah kepada nenek moyangmu, seperti pada hari ini.” Anda mungkin pernah mendengar mengenai konsep keusahawanan,betul …

Iman dalam Tuhan Tidak Kira Apapun

IBRANI 4:12 Firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum, serta mengenal antara fikiran dan niat dalam hati. Semasa kebaktian di gereja pada …
error: Content is protected !!